Vollåstunnelen

Status framdrift i Vollåstunnelen 317 meter pr. 18. desember 2017, forventet gjennomslag siste halvdel januar 2018.

2017-10-09 Framdrift Vollåstunnelen

Kongsbergtunnelen

Hadde gjennomslag desember 2017

Svartåstunnelen

Hadde gjennomslag 4. oktober 2017.

Moanetunnelen

Hadde gjennomslag 18. september 2017.