Sandvika-Wøyen

Den 3,5 km lange strekningen fra Sandvika til Wøyen er ferdig bygget, og ble åpnet for trafikk i 2019. Strekningen er bygget som firefelts motorvei. 

Lokalvei Sandvika Emma Hjort ligger inn under denne strekningen. 

Som en del av Sandvika-Wøyen skal vi bygge lokalveger i Sandvika – også kalt Sandvika ring. Arbeidene med lokalveinettet er i gang, og skal stå klar sommeren 2021.

Wøyen-Bjørum

Den 5 km lange strekningen er ferdig bygget, og ble åpnet for trafikk i 2009. Wøyen-Bjørum er bygget som firefelts motorvei.

 

Bjørum-Skaret

Den 8,4 km lange strekningen fra Bjørum til Skaret planlegges som en firefelts motorveg. Dette inkluderer to tunneler på henholdsvis 0,8 og 3,4 km, og nye planskilte kryss. Planleggingen av strekningen er nå i sluttfasen.

 

Klikk på undersidene i menyen på venstre side for å lese mer om hver enkelt delstrekning.