Prosjektet startet med bygging i februar 2015, og planlegger å ferdigstille prosjektet i 2020. 

Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

  • Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) skal bygges som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.
  • Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga.
  • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika - Wøyen er beregnet til ca 4 mrd (2016 - kroner)
  • Prosjektet, som inkluderer ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, er anslått å stå ferdig i 2020

 

Klikk på kartet under, og så kan du klikke deg videre og se de ulike delene av strekningen Sandvika - Wøyen: