Byggleder Tom Heldal Larsen er svært fornøyd. - Nå håper vi at mange entreprenører vil bygge om tidligere E16 og tilstøtende lokalveger mellom Sandvika, Emma Hjorthsvei og Åses vei, sier han.
Fristen for å levere inn tilbud er den 25.april.

Entreprisen, som er en utførelsesentreprise, består av tre adskilte delområder: Sandvika ved Industriveien, Brynsveien og Ringeriksveien, noe mindre arbeider rett nord for Hamangtunnelen og ombygging av krysset ved Åses vei. 

Det er en omfattende entreprise som i hoved-trekk handler om nedbygging av gamle E16 over Hamangsletta og ombygging av mindre veger. I tillegg skal fem bruer rives og en skal bygges ny, det bygges nye rundkjøringer, kabler skal legges om, næringsbygg skal rives, bruer skal rehabiliteres og det skal bygges gang- og sykkelveger. Sist men ikke minst skal det beplantes langs Dælibekken, som i dag ligger i rør, men skal åpnes igjen.

For informasjon om utlysningen se her