- Alle som ønsker å delta på åpningsarrangementet 26. mai er hjertelig velkommen, sier Knut Gløersen, prosjektleder i Statens vegvesen. Åpningsarrangementet, som holdes på ettermiddag, vil bli annonsert i avisene i forkant. I disse dager jobber Statens vegvesen med testing av styrings - og varslingssystemene i tunnelene, samt at de siste forberedelser gjøres før vegen kan åpnes.

600 millioner fra bompengene
Vel 600 millioner bompengekroner har finansiert E16-strekningen Wøyen - Bjørum. Ca. 45 prosent av kostnadene er finansiert via midler fra bompengeringen og totalkostnaden for prosjektet er 1400 millioner kroner (2009-kr). Strekningen er 5 km firefelts veg hvorav halvparten går i to tunneler.

Videre utbygging
- Vi er glad for at neste utbyggingsetappe, Sandvika - Wøyen, er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), sier Gløersen. Strekningen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Dette betyr at det finnes midler for å starte bygging i perioden 2010-2013.

For mer informasjon
Knut Gløersen, prosjektleder i Statens vegvesen, tlf. 911 96 730