Arbeidene på nye E16 fra Bærumsveien og opp til Vøyenenga går nå over i en ny fase som vil vare frem til sommeren 2018. Vi bygger ny lokalvei ved Vøyenenga, og E16 trafikken legges midlertidig på denne vegen etter nyttår.
Når E16 trafikken er lagt om, kan vi rive eksisterende E16 og sette ned peler der gammel veg ligger i dag. Da kan hele området mellom elva og rundkjøringen ved Vøyenenga få en sammenhengende plate som ny E16 og lokalvegen kan legges oppå.

Vi stenger Lommedalskrysset onsdag 21. september
Nå som bruene over Bærumsveien er ferdige og vegen åpnes, har turen kommet til Lommedalskrysset. Hele dette krysset skal bygges om, og det betyr at Lommedalskrysset vil bli helt stengt fra 21. september til sommeren 2018. Vi skal bygge nye rundkjøringer og bru for Lommedalsveien over ny E16. Bilister fra Rykkinn oppfordres til å benytte dagens Økrikryss mellom tunnelene på E16 som både på og avkjøring til og fra E16. Det første trafikantene vil se er graving av grøfter for nye overvannsledninger og oppbygging av en lettfylling for det nye vegsystemet.

Beklager litt uklart kart - det vil bli oppdatert!