Hvor lenge skal dette vare?
Veien er allerede stengt for gående og syklende og vil være stengt frem mot mai/juni. For de som kjører bil vil veien bli stengt fra 3. februar og frem til september 2016.
Bruene skal etter planen stå ferdig i september 2016.

Hva betyr dette  for de som ferdes i området?

Vi har bygget fortau på Løxaveien slik at gående og syklende kan ferdes trygt her.

Vi henviser bilkjørende til å følge anvisninger på skilt.

Ekspressbussene kjører som vanlig.

Busslinje 733 får ny trasé.  I retning Vøyenenga kjøres E16 fra Bærumsveien til Vøyenenga, i motsatt retning kjøres E16, Lommedalsveien og gjennom Rud-området. 

Holdeplassene Vøyenenga, Kirkerud og Tangen betjenes ikke. Det etableres midlertidige bussholdeplasser langs Ringeriksveien ved Vøyenenga senter.

Kartet under viser mulige omkjøringsveier for biler som kommer fra Bærumsveien og skal i retning Sandvika. Ta Johs Haugerudsvei, og følg Lommedalsveien ned mot E16.

For de som skal til Vøyenenga, Kirkerud, Emma Hjorth - ta samme vei som over, og ta til venstre i første rundkjøring på E16 i retning Vøyenenga.