Veien stenges fordi Vebekk bru skal rives. Dette er en del av arbeidene som må utføres for å bygge opp det nye Bærumskrysset. Omkjøringer i Bærumsveien vil bli ledet om E16 til Sandvika og Johs Haugeruds vei til Lommedalskrysset.

Se mer i kartet under.

Arbeidene vil medføre noe støy. Vi beklager dette, og samtidig også ulemnpene vi skaper med omkjøringen for trafikantene i helgen.