Brann er en av de verst tenkelige situasjoner som kan oppstå i en tunnel. Målet med øvelsen er å teste samspillet mellom etatene på skadestedet og kommunikasjon i forkant- og under øvelsen. - De involverte etatene var godt fornøyd med øvelsen. Slike øvelser er nyttige for alle når det gjelder læring og samkjøring, sier Gløersen.

Test av styringssystemer
Under øvelsen fikk Statens vegvesen testet systemene for trafikkstyring og varslingsrutiner. Bommer, lys og vifter fungerte godt. Som i en reell situasjon var VTS (Vegtrafikksentralen) sterkt inne og bidro til at arbeidet med å få kontroll på situasjonen gikk smertefritt.

Moderne tunnel
Skuitunnelen er en av to tunneler på ny E16. Den er 1,4 kilometer lang og har to løp og to kjørefelt i hvert løp. Tunnelene er konstruert og utstyrt etter Vegdirektoratets tunnelklasse E. Dette innebærer blant annet:

  • Kort avstand mellom rømningsveier
  • SOS-telefoner
  • Brannslukningsutstyr
  • Videoovervåking
  • Gode systemer for nødstrøm og ventilasjon
  • Tunnelklasse E innbærer at sikkerheten er høy og tilpasset trafikkmengden som skal benytte tunnelen.