I forbindelse med omleggingen av vegen, blir fartsgrensen redusert til 30 km/t gjennom anleggsområdet. Arbeidet og omleggingen vil vare i to år. Veien legges tilbake i opprinnelig trase sommeren 2017.