Årsaken til stengingen er at vi skal koble ny E16 på eksisterende E16. Det vil gå toveis trafikk på det som blir nordgående felt. Dette gir oss muligheten til å bygge sørgående del av nye E16. 

I denne forbindelse stenger E16 mellom avkjøringen til Bærumsveien ved Emma Hjort/Franzefoss og Vøyenenga fredag den 10. november kl. 21.00. Det blir omkjøring via Bærumsveien, Johs Haugeruds vei og Lommedalsveien for de som reiser nordover. De som skal mot Sandvika tar av i rundkjøringen ved Vøyenenga mot Skui, der de følger Skuiveien til de kan kjøre på E16 igjen ved Franzefossveien. 

Omkjøring er skiltet.

 

E16 åpner på ny veg mandag morgen den 13. november. Se kart under teksten.

Etter helgestengingen vil halve Lommedalskrysset bli åpnet. Det betyr at avkjøring nordgående til Lommedalsveien og påkjøring nordgående mot Hønefoss er åpen. 

Krysset i Bærumsveien er stengt frem til vi åpner nye E16 i 2019.