Her finner du også fremdriften i tunnelbyggingen og avstand mellom tunnel og nærliggende bygninger.

Se her webgis.no/E16-Sandvika

Kontakt gjerne nabokontakt hvis du har spørsmål.