Grunnen til utvidelsen er at vi ikke utfører støyende arbeider på kveldstid av hensyn til naboene som bor i området. Buss i rute får fortsatt kjøre der. For alle andre er det omkjøring via Lommedalsveien. Omkjøringen er skiltet.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med Oddrun Vågbø på telefon: 916 56 151 eller oddrun.vagbo@vegvesen.no