Da skjer selve omleggingen til toveis trafikk i det nordgående løpet i Kjørbotunnelen. Etter dette vil det være halv kapasitet i Kjørbotunnelen i ca 1,5 år, og deretter halv kapasitet i den nye Bjørnegårdtunnelen inntil vi åpner ny E16, høsten 2019.

Det er en periode ikke mulig for de som kommer kjørende fra E18 Drammen å kjøre rett inn i Kjørbotunnelen. Disse må i fasen med toveis trafikk kjøre Vesttunnelen og ut på E16 nord for Kjørbotunnelen.

Se kartet under - eller last det ned til høyre på siden.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere trafikanter.