─ Dette er nødvendig for at entreprenøren skal få gjort arbeider under bakken, med kabler, vann og avløp. I tillegg skal hele veien forskyves, forklarer Anna Dalsøren Berg, assisterende byggeleder i Statens vegvesen.

Disse arbeidene må være ferdige før neste fase begynner, som innebærer stenging av Brynsveien og rivning av Bjørnegård bru. Denne fasen begynner entreprenøren på mot slutten av april.