Dette er fordi det er dårlig grunn med kvikkleire i området. Vi blir derfor nødt til å fundamentere vegen og bruene vi bygger, til fjell med peler, for at det skal holde seg stabilt.

Ved Vedbekk bruer (del av E16), som går over Bærumsveien, må vi sette ned stålvegger for å hindre at slam og forurensning fra bygge­arbeidene skal forurense elva. I tillegg vil vi med disse veggene sikre og stabilisere massene rundt Bærumsveien, så denne er trygg å kjøre på når vi bygger ved siden av.

Les gjerne mer i presentasjonen til høyre eller i naboinformasjon.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss - se Kontakt i hovedmeny til venstre.