I januar starter byggingen av den 2,3 km lange Bjørnegårdtunnelen, som skal stå ferdig i 2019.

Stor kontrakt

NCC leverte det laveste tilbudet, og var i konkurranse med fire andre norske og europeiske entreprenører. Det ble til slutt også NCC som fikk kontrakten på tunnelen, som har en kontraktsum på 1166 millioner kroner.

-     Vi gleder oss til å starte byggingen av Bjørnegårdtunnelen, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre, og hun ser frem til samarbeidet med NCC, – de er en stor og profesjonell aktør, som vegvesenet kjenner godt fra før, legger hun til.

Bjørnegårdtunnelen vil erstatte deler av dagens E16 fra Kjørbo i sør til Bærumsveien i nord. Den får to tunnelløp med til sammen fire kjørefelt.

Den andre hovedentreprisen, Rud – Wøyen, vil bli lyst ut neste år. Planlagt åpning av hele strekningen er i 2019, mens ombygde lokalveger mellom Sandvika  og Emma Hjorth åpnes i 2020.

Fakta om utbyggingen av Sandvika – Wøyen

Strekningen er 3,5km lang med:

  • fire felts motorveg                            
  • 2,3 km tunnel der vi legger til rette for kobling mot ny E18
  • 1,2 km veg i dagen
  • 2 store planskilte kryss
  • gang- og sykkelforbindelser, samt gjenåpning av Dælibekken
  • Nytt lokalvegsystem Sandvika /Hamang