Dette gjelder ved Brenna gård, gnr 68 bnr 1. Vi er i forhandlinger med grunneieren om å benytte en del av hans eiendom til midlertidig anleggs- og riggområde. Området skal benyttes i anleggsperioden 2020-2024.

Dersom du har merknader til denne utvidelsen av planområdet ved Brenna, vennligst send denne skriftlig (e-post eller pr. brev) innen 15.4.2019 til:

Statens vegvesen

E-postadresse: firmapost-ost@vegvesen.no

Postadresse: Statens vegvesen, Region øst, Postboks 110 Lillehammer

Merknadene bes merket «Reguleringsplan E16 Isi- Skoglund. Plan ID 2018020» 

Henvendelser kan rettes til:

Statens vegvesen

Jan Birger Lund: E-post: janblu@vegvesen.no, Telefon: 957 62 212

May Bente Hiim Sindre (prosjektleder): E-post: may.sindre@vegvesen.no, Telefon: 928 55 543

Bærum kommune, Plan og Miljøavdelingen

Kari Sagbakken: E-post: kari.sagbakken@baerum.kommune, Telefon: 67 50 44 78