Plan - og miljøutvalget i kommunen hadde saken til 1. gangs behandling 17.2.2011 (sak 028/11) og vedtok at planen legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 7. april 2011.

Det forventes at reguleringsplanen blir endelig vedtatt av Bærum kommunestyre sommeren 2011.