Dette innebærer at det istedet for en høytrafikkert rundkjøring blir grønt område nord for Kjørbo tunnelen.

Vegen bygges som fire felts veg med midtdeler og planskilte kryss.

Se mer under Delstrekninger: Grunnlag for reguleringsplan.