─ Det aller viktigste nå er den nasjonale dugnaden. Statens vegvesen ønsker å fremme trygghet og ivareta egne ansattes og samarbeidspartneres helse, sier Rolf Johansen, ansvarlig for konkurransegrunnlaget for utbyggingen av E16 Bjørum – Skaret.

Planen var å gjøre utvelgelse av de entreprenørene som skal gå videre til tilbudsfasen innen påske. Med den siste utviklingen er det nå stor usikkerhet omkring gjennomføringen av den videre anskaffelsesprosessen fra påske mot første tilbud, som opprinnelig var planlagt til sommeren 2020.

─ For å få bedre oversikt over situasjonen og mulighet til å gå i dialog med bransjen, så utsetter vi i første omgang fristen for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen med to uker, sier Johansen.

─ Det var planlagt utstrakt møtevirksomhet med tilbyderne i den videre prosessen fra påske til sommeren. Statens vegvesen ønsker ikke å bidra til at personell hos våre samarbeidspartnere, og egne ansatte, kan bli utsatt for unødig helsefare. Dette er en prosess som i utgangspunktet krever møtevirksomhet, som er lite egnet som videomøter, forklarer Johansen.

For fremdriften av prosjektet betyr dette at planlagt kontraktsignering i oktober 2020 kan skje nærmere årsskiftet, men fremdriften vil avhenge av utviklingen av koronautbruddet. Statens vegvesen vil vurdere situasjonen fortløpende i samråd med bransjen, slik at vi er trygge på at anskaffelsen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.