Tettearbeider i fjellet under området

Å injisere fjellet med sementmasse er nødvendig for å tette tunnelen slik at grunnvannet ikke skal lekke inn i tunnelen. Hvis grunnvannet synker, kan det påføre setningsskader på overliggende bygninger. Ved å tette fjellet, sikres derfor både tunnelen og bygningene for skader.

Ta gjerne kontakt ved behov for ytterligere informasjon.

Kontaktperson:

Nabokontakt Oddrun Vågbø, tlf. 916 56 151, oddrun.vagbo@vegvesen.no