Det tekniske anlegget i Skui -og Brennetunnelene skal stå ferdig oppgradert om ca. ett år. Da kan Vegtrafikksentralen styre trafikken slik at det i ett løp kan kjøres toveis trafikk, når tunnelene vaskes og vedlikeholdes, eller det skjer en hendelse.
- Dette har lenge vært et ønske for å redusere trafikken på lokalveiene når vi har nattestengte tunneler, sier teknisk byggeleder Lars Lund.

Oppgraderingen av det tekniske anlegget skjer nå, for at toveisreguleringen kan stå ferdig til nye E16 gjennom Sandvika åpnes høsten 2019.

Tunneler stengt i retning Oslo (sørgående løp)

Fra oktober 2018 – april 2019 blir tunneler fra Isi til Vøyenenga, i retning Oslo stengt. Det vil gå toveis trafikk i retning Hønefoss (nordgående løp).

Avkjøring mot Skui og Rykkinn sørgående, og påkjøring mot Sandvika vil i denne perioden være stengt.

Tunneler stengt i retning Hønefoss (nordgående løp)

Fra april 2019- november 2019 blir tunneler i retning Hønefoss stengt.
Det vil gå toveis trafikk i retning Oslo (sørgående løp)

Avkjøring mot Skui og Rykkinn nordgående og påkjøring mot Hønefoss vil i denne perioden være stengt.

 

Totalt er hele oppgraderingen planlagt å ta ca. ett år, der sørgående og nordgående løp stenges ca. 6 måneder hver.
Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidet medfører for trafikanter, naboer og næringsdrivende i området.