Stengingen av tunnelen er nødvendig for å få plass til å utføre arbeidene med lokalveinettet i Sandvika. I perioden Hamangtunnelen er stengt, råder vi i all hovedsak trafikantene til å benytte E16 Bjørnegårdtunnelen (grønn stiplet linje i kartet). Alternativ rute er Brynsveien og Bærumsveien rundt Bærum sykehus (se grønn, heltrukken linje i kartet). Kjøretøy over fire meter må benytte seg av Bærumsveien - Lindelia (blå linje i kartet).

 

Kjøreruter når Hamangtunnelen er stengtKjøreruter når Hamangtunnelen er stengt

 

Det er også nødvendig å stenge Skuiveien fra Vinkelveien og ned til Åses vei. På denne strekningen blir det satt opp bommer, slik at busser kan passere.

For beboere i området Hamang terrasse, Åses vei og Emma Hjorths vei, vil det være av- og påkjøring mellom Franzefossveien og Ringeriksveien. Se kart.

 

Mulig for av- og påkjøring mellom Franzefossveien og RingeriksveienMulig for av- og påkjøring mellom Franzefossveien og Ringeriksveien

  

Hva skal gjøres?

Vi skal bygge tre rundkjøringer i nærheten av Hamangtunnelen. To av dem på nordsiden av tunnelen. Der knyttes Åses vei til Franzefossveien og Franzefossveien bindes sammen med Ringeriksveien. På sørsiden av Hamangtunnelen skal vi bygge en rundkjøring, som binder Ringeriksveien med Brynsveien. I dag er det cirka seks meter høydeforskjell på disse to veiene. Vi skal derfor senke Ringeriksveien med tre meter og heve Brynsveien med tre meter inn mot krysspunktet. For å kunne bygge rundkjøringene må strekningen være bilfri. Derfor er det nødvendig å stenge Hamangtunnelen mens arbeidene utføres. Arbeidene vil vare i cirka ett år.

 

I tillegg skal vi:

• Bygge nye busstopp for Hamang terrasse på nordsiden av Hamangtunnelen

• Bygge nye busstopp for Emma Hjorth i Ringeriksveien

• Fjerne dagens busstopp i Franzefossveien siden Franzefossveien/Bjørnegårdssvingen blir omgjort til gang- og sykkelvei

• Rehabilitere Kalkmølla bru og Elvebråten bru

• Rive fem bruer

• Bygge ny Bjørnegård bru mellom Industriveien og Brynsveien

• Rette ut veistrekningen ved Hamang trafo

 

Vi har stor forståelse for at veiarbeidene gjør det kronglete å kjøre i området. Vi stenger ikke veier dersom vi ikke ser det helt nødvendig. I vår planlegging prøver vi å ta så mye hensyn det lar seg gjøre. Vi takker for tålmodigheten, og lover at det skal bli et veldig godt veisystem når vi er ferdige.

 

Illustrasjonen viser Hamang når veiarbeidene er ferdigeIllustrasjonen viser Hamang når veiarbeidene er ferdige