85 representanter fra bransjen tok tirsdag turen til Thon hotel Oslofjord i Sandvika for å høre om prosjektet som snart skal lyses ut. Det var representanter fra 45 forskjellige bedrifter - både norske og utenlandske. 

— Vi inviterer til åpent møtet for at leverandørene skal bli kjent med det kommende prosjektet og kunne disponere ressursene sine hensiktsmessig, forteller Rolf Johansen, ansvarlig for konkurransegrunnlaget for utbyggingen av E16 Bjørum-Skaret.

Totalentreprise

Entreprisen lyses ut som en stor totalentreprise i januar 2020. Etter prekvalifisering er planen å sitte igjen med tre til fire tilbydere. Deretter er det konkurranse med forhandling før kontrakt blir signert i september 2020.

— Vi vil ha en grundig prosess gjennom anskaffelsen for å utnytte samspillet mellom leverandørenes kompetanse og vår kunnskap om prosjektet. Vi vil jo gjerne ha deres respons på planene våre, sier Johansen.

Her kan du se presentasjonen fra leverandørmøtet.

 

Om prosjektet:

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:
• 2 motorveikryss
• 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
• 5 bruer, inntil 220 meter lange
• 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
• Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maks tillatt stigning, som er 5 prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

Les mer om ny E16 Bjørum-Skaret her.