Hver bærebue på trebrua består av limtre som til sammen veier 22 tonn. Ut i fra hver bue skal det monteres seks stag som skal bære selve brudekket.

Buespennet er på 43 meter og bruas totale lenge er 50 meter.

Isi_bru_170209_450
Buene heises på plass.

Isi_trebru_24_02_09_450
Buene monteres.

Foto: Statens vegvesen/Arild Andenæs