Skulpturen er laget av et eiketre som stod der traseen til nye E16 mellom Wøyen og Bjørum nå ligger. Eiketreet er bearbeidet av kunstneren Sverre Wyller.

Bare to uker igjen til åpning

Ny E16 mellom Wøyen og Bjørum åpnes 26. mai. Åpningsarrangementet som avholdes på Økri er åpent for publikum. Fra kl. 17 vil det være bevertning og underholdning av Skui Brassband og Skui juniorkorps. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete foretar den offisielle åpningen ca. kl. 18.00.