Kjøremønsteret vil være nesten som det er i dag, men vegen vil gå i ny trase over nye Agnes lokalvegbro til rundkjøringen ved Vøyenenga senter. Trafikkmønsteret vil være slik i ca. et år. Lommedalskrysset vil fortsatt holdes stengt.

Grunnen til at vi legger om E16 er fordi vi trenger tilgang til området hvor ny E16 - trasé skal ligge. Her skal vi rive gamle broer og fjerne eksisterende veg. Så skal vi bygge nye broer, gjøre geotekniske tiltak, og til sist bygge den nye vegen.