Eneste adkomst til Løxa industriområde for gående og syklende i helgen vil være via gang- og sykkelveien langs Sandvikselva. Fortauet i Løxaveien under E16 vil være stengt i denne perioden. Bærumsveien er midlertidig åpnet for myke trafikanter. Se kart under.

Utkjøring av biler kan skje frem til kl.17.00 på lørdag. Etter det må de vente til etter at arbeidene er avsluttet søndag kveld.

Statens vegvesen beklager de generelle plager og ulemper som arbeidene påfører omgivelsene, men håper på forståelse og tålmodighet i utbyggingstiden.