E16 er den vegen mellom Østlandet og Vestlandet med best regularitet. Det innebærer at det er mye trafikk over fjellet. Men standarden på vegen er altfor dårlig. Vegen er smal, mangler gul midtlinje mange steder og har trafikkfarlige avkjøringer.

Etter en utbygging på 1990-tallet har E16 i Valdres opp til Fønhus akseptabel standard. Fra høsten 2012 og i mange år fremover er det storstilt utbygging på E16 nordover fra Fønhus. I 2012 startet utbyggingen på strekningen Fønhus-Dølvester, mens utbyggingen mellom Dølveseter og Bagn startet i 2013. Hele strekningen mellom Fønhus og Bagn åpnet høsten 2014. Les mer om Fønhus–Bagn.

Utbyggingen av E16 Bagn-Bjørgo startet sommeren 2016. Les mer om Bagn-Bjørgo.

Også lenger nord i Valdres, fra Øye og oppover til Filefjell - og videre over fylkesgrensa og ned til Lærdal i Sogn og Fjordane, har Statens vegvesen omfattende prosjekt. Utbyggingen av E16 som ligger i Sogn og Fjordane kan du lese mer om på nettsiden E16 Filefjell .