Kommunedelplanen er vedtatt, og reguleringsplanen var lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13. desember 2012 til 28. januar 2013. Planen ble vedtatt i juni 2013.

Plandokumenter: