Modellen viser framdriften på tunneldrivingen i Bagnskleivtunnelen. Vi oppdaterer modellen hver 14. dag.