E16 mellom Fagernes og Øylo har en relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart. E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom Valdres. Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i en liste over de 20 prosent farligste strekningene i Region øst. På strekningen er det flere punkter som ikke er framkommelig for modulvogntog.

Statens vegvesen har fått midler til å gjennomføre utbedringer som skal øke framkommeligheten og trafikksikkerheten på E16 Fagernes-Øylo. Her er den 25 km lange strekningen Hande-Øylo prioritert sammen med ulykkespunktene Reiesvingen, Røn og Ulnes nord. Utbedringsprosjektet er under planlegging. Anslått byggeperiode er 2021–23.