Den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo har relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart.

E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, og hovedpulsåra gjennom Valdres. Vegen er den strekningen mellom øst og vest som er mest åpen vinterstid.

Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i ei liste over de 20 prosent farligste strekningene i Innlandet. På strekningen er det flere punkter som ikke er framkommelig for modulvogntog.

Statens vegvesen har fått midler til å gjennomføre utbedringer som skal øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på E16 Fagernes-Øylo. Her er den 25 km lange strekningen mellom Hande og Øylo prioritert sammen med ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen som ligger mellom Fagernes og Hande.

Utbedringsprosjektet er under planlegging. Anslått byggeperiode er 2020–23.