E16 mellom Fønhus og Bagn ble utbedret i perioden september 2012 til desember 2014. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé. Unntakene er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda, og ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område.

Kart E16 Fønhus-Bagn