Tveit bru på E16 i Vang i Valdres ble bygd i 1946. Brua har kun fem meter kjørebredde og vegen smaler inn mot hver ende av brua. Brua er en flaskehals på E16, som er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen og ei viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv i Valdres.

For å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på stedet bygger Statens vegvesen ny bru.

Fakta Tveit bru

Gammel bru

 • Bygd i 1946
 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 5 meter
 • E16 smalner inn mot hver ende av brua

Ny bru

 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 8,5 meter
 • 250 meter av vegen på hver side av brua blir utvidet til 8,5 meter
 • Byggeperiode 12. juni 2019–30. mai 2020
 • Totalkostnad 46 millioner kroner
 • Byggherre Statens vegvesen
 • Entreprenør Dokken Entreprenør AS

I anleggsperioden

 • August 2019 - mai 2020: Trafikken går på midlertidig bru med ett kjørefelt og lysregulering
 • Januar 2020: Montering av den nye brua starter
 • Juni 2020: Nye Tveit bru er ferdig og åpen for trafikk