Møtet vil bli avholdt i kantinen på Tingvoll (Sør-Aurdal kommune) tirsdag 15. september klokken 18.00-20.00.

På møtet vil alternativene bli gjennomgått og det vil være mulighet for å komme med spørsmål og innspill til det videre planarbeidet.

Kontaktperson:

Statens vegvesen Region øst
Bjørn Nyquist, tlf 24 05 83 50
Ane Fyksen, tlf 24 05 83 90