Utbyggingen av E16 på den 10,2 kilometer lange strekningen mellom Fønhus og Bagn startet høsten 2012. På oppdrag for Statens vegvesen, har arbeidsfellesskapet Dokken & Engene AS bygget ut strekningen Fønhus-Dølveseter og Isachsen Entreprenør AS strekningen Dølveseter-Bagn. Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen. Det er bygget en tunnel på 710 meter gjennom Bergsund fordi området er rasutsatt.  

Statens vegvesen inviterer til offisielle åpning av strekningen Fønhus-Bagn. Åpningen finner sted i sørenden av Bergsundtunnelen mandag 8. desember klokken 10. Det vil bli taler ved seksjonssjef Trygve Elvsaas og Guttorm Tysnes fra Norges Lastebileierforbund. Den offisielle åpningen vil ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal kommune foreta. Det vil også bli enkel bevertning. Arrangementet er åpent for alle interesserte. De som kommer i bil, kan parkere på plassen mellom ny og gammel E16 rett sør for tunnelen.

Vel møtt.