Siden august har 135 sprenginger blitt fyrt av for å sprenge ut den 665 meter lange tunnelen for E16 gjennom Bergsund. Om ettermiddagen torsdag den 31. oktober 2013 var avdelingsleder Svein Granli i Sør-Aurdal kommune og avdelingsdirektør Arild Evensen i Statens vegvesen med på den siste sprengingen. Evensen fortalte om utfordrende, omfattende og ressurskrevende rassikringen som ble gjort ved Bergsund i mange år mens man ventet på en permanent løsning. Han uttrykte derfor glede over at en er godt i gang med den permanente løsningen for ny E16 ved Bergsund

Sprengingsjobben gått som planlagt
Jobben med å sprenge ut tunnelen har i all hovedsak gått som planlagt. – Vi ble litt forsinket i oppstarten på grunn av rassikring over tunellpåhugg i sør, men forsinkelsene er tatt inn igjen under selv drivingen fordi fjellet har vært bra. Det har derfor ikke vært noen store og uforutsette overraskelser i forbindelse med tunnelsprengingen, forteller byggeleder Lage Bakken i Statens vegvesen.

Mye arbeid gjenstår
Selv om tunnelen gjennom Bergsund er ferdig sprengt ut, gjenstår mye arbeider før trafikken på E16 kan begynne å kjøre gjennom den nye tunnelen. Blant annet skal vegen gjennom tunnelen bygges, asfalt legges og en del elektroarbeider gjøres før trafikken kan begynne å kjøre gjennom tunnelen neste høst.