Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn finansieres med statlige midler og bompenger. Ettersom det i løpet av kort tid settes trafikk på hele den nye strekningen, starter innkrevingen av bompenger mandag 8. desember.

Fordeler med AutoPASS-avtale
For lette kjøretøy inntil 3.500 kilo vil hver bompassering koste 34 kroner, mens det for kjøretøy over 3.500 kilo vil koste 68 kroner per bompassering. Med gyldig AutoPASS-avtale får trafikanter ti prosent rabatt per passering. Dette gjør at lette kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale blir fakturert for 30,60 kroner per passering, mens det tilsvarende for tunge kjøretøy er 61,20 kroner. Kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale belastes også for kun 40 passeringer per kalendermåned gjennom bomstasjonen i Sør-Aurdal.

Du kan inngå avtale med E16 Oppland på nettsiden www.e16oppland.no.

Les mer om bompengeinnkrevingen i brosjyren som ligger i rubrikken til høyre..