- Den etterlengta nye Tveit bru skal være på plass på forsommeren i 2020, sier byggeleder Anders Fosse Skjåk i Statens vegvesen. – I anleggsperioden etablerer vi ei midlertidig bru for å få fram E16-trafikken gjennom Valdres og mellom øst og vest. 

I tida fram til ferien vil Dokka Entreprenør rigge seg til og forberede noen av byggearbeidene. De skal blant annet gjøre mindre sprengningsarbeider som forberedelse til bygging av fundamenter og omkjøringsveg for den midlertidige brua. Trafikken blir lysregulert og bilistene må regne med ventetid på inntil ti minutter i forbindelse med sprengningene.
 
Dokka Entreprenør tar ferie i perioden 15. juli - 2. august (uke 29-31).
 
Etter ferien fortsetter byggeforberedelsene. I uke 33 monterer Statens vegvesen den midlertidige brua. Deretter går entreprenøren i gang med å rive eksisterende bru og bygge nye fundamenter og landkar. I januar 2020 starter monteringa av den nye brua. Vegen på hver side av brua skal i tillegg utvides. Fra juni neste år er nye Tveit bru klar til bruk.
 
Den midlertidige brua har ett kjørefelt og blir lysregulert gjennom hele anleggsperioden.
 
- Med ny, bredere bru og bredere veg inn mot brua blir en flaskehals på E16 i Vang borte. Det er det mange som ser fram til, særlig tungtransportsjåførene som ofte har måttet stoppe og vente ved møtende biler, sier byggeleder Fosse Skjåk.

Fakta Tveit bru

Beliggenhet

 • På E16 i Vang kommune i Valdres
 • E16 gjennom Valdres er en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv i Valdres. Vegen er også viktig for trafikken mellom øst og vest.

Gammel bru

 • Bygd i 1946
 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 5 meter
 • E16 smalner inn mot brua på hver side

Ny bru

 • Lengde 47 meter
 • Kjørebredde 8,5 meter
 • 250 meter av vegen på hver side av brua blir utvidet til 8,5 meter
 • Byggeperiode 12. juni 2019 – 30. mai 2020
 • Totalkostnad 46 millioner kroner
 • Byggherre Statens vegvesen
 • Entreprenør Dokken Entreprenør AS