Arbeidet med fundamentene på Bagn bru er godt i gang.Arbeidet med fundamentene på Bagn bru er godt i gang.


I løpet av to-tre uker skal Entreprenørservice og en 60 tonn tung spuntmaskin ramme ned 500 kvadratmeter med stålspunt. Hver spunt er 12 meter lang, og skal rammes ned i bakken med hjelp av et fem tonn tungt lodd.
- Folk i Bagn vil høre godt at vi jobber med å lage fundamenter til brua over Begna, sier teknisk byggeleder Bru Ola Viken i Statens vegvesen, E16 Bagn-Bjørgo.

Fire fundamenter
I alt skal det lages fire fundamenter for den 144 meter lange Bagn bru. På hver side av elva skal det bygges en kasse av stålspuntene. Når kassen er ferdig skal entreprenøren bore ned åtte stålrør ned til, og inn i fast berg. Deretter blir massene inne i spunt kassen gravd ut ned til underkant fundament. Så skal det støpes et fundament på 5,3m ganger 7,9m inne i spunt kassen. På fundamentet støpes det så en søyle som brua skal ligge på.
- Planen er å være ferdig med det mest støyende spuntearbeidet på vestsiden av elva i løpet av to uker. På andre siden av elva skal det benyttes annen type spunt, rørspunt, på grunn av at det her er mye grov stein i grunnen. Denne type spunt bores ned.

0700-1900
Entreprenøren vil jobbe 12 timer fra 0700 til 1900 fra mandag til fredag, men det kan forekomme at det i noen tilfeller skjer ramming etter klokken 19.00 for å fullføre arbeidet.
- Entreprenøren har planlagt at jobben skal gå så effektivt og raskt som mulig, sier Viken.
Brua vil gå i en svak stigning på tre meter over Begna. På andre siden har Skanska startet arbeidet med klargjøre for tunneldriving.