Statens vegvesen og kommunene inviterer til Åpent informasjonsmøte torsdag 13. januar kl. 18:00-20:00 i Kommunestyresalen på Tingvoll (Sør-Aurdal rådhus).

På møtet vil det blir orientert om kommunedelplanen og bakgrunnen for anbefalingen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til planforslaget.