I mars 2011 vedtok kommunestyrene i Sør-Aurdal kommune og Nord-Aurdal kommune den overordnede planen for E16 mellom Bagn og Bjørgo. Statens vegvesen skal nå arbeide mer detaljert med denne strekningen. Som en del av dette arbeidet skal det også sees på muligheten for utbedring av fv. 220 fra Bagn sentrum til Reinli og fv.33 fra Bjørgokrysset til Midtre Øygård.

Vi inviterer nå til åpen dag tirsdag 27. september kl. 12.00-16.00 og ideseminar tirsdag 27. september kl. 18.00-2100. Begge møtene holdes i rådhuset i Nord-Aurdal kommune (Fagernes).

Det finnes mer informasjon om møtene i Invitasjonen.

Vi har allerede avtalt befaringer med noen som er særskilt berørt. Dersom du mener vi bør ha en egen befaring hos deg er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig.