Uttalelsene må sendes skriftlig til: 
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer
evt
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no