Planarbeidet er en revisjon av deler av reguleringsplanen E16 Fønhus–Bagn av 15. mai 1997. Reguleringsplan for ny E16 er utarbeidet med utgangspunkt i prinsippløsningen som tidligere er vedtatt gjennom reguleringsplanen fra 1997.

Høringsfristen er satt til 27. august 2010.

Innspill sendes Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010,
2605 Lillehammer.