Selv om trafikantene på E16 siden i sommer har kjørt på det meste av ny E16 mellom Fønhus og Bagn, er det først fra 8. desember at hele strekningen tas i bruk. Det henger sammen med at tunnelen gjennom Bergsund som alle andre tunneler må gjennom en sikkerhetsgodkjenning før trafikken kan begynne å kjøre gjennom tunnelen. Tunnelen er nå sikkerhetsgodkjent, og det var derfor en gledens dag i Valdres da ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal kommune klippet snora for ny E16 under en markering i tunnelen gjennom Bergsund.

Helland var en av de mange fra berørte kommuner, trafikanter, konsulentfirmaet Sweco, entreprenører og Statens vegvesen som hadde møtt frem til den offisielle åpningen.

Viktige mål med utbyggingen av E16 er å gjøre vegen mer fremkommelig og trafikksikker. Før utbyggingen tok til hadde mye av strekningen mellom Fønhus og Bagn en vegbredde på under 6 meter, mens den nå har fått en bredde på 8,5 meter. Videre har det blitt bygget tunnel gjennom det rasutsatte området Bergsund. Flere avkjørsler har også blitt samlet slik at det totale antallet avkjøringer fra E16 har blitt færre.

Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn finansieres med statlige midler og bompenger. Bompengeinnkrevingen startet opp noen timer etter åpningsseremonien.