Vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre om delvis bompengefinansiering har et forbehold om et tak for betaling på et visst antall passeringeringer per måned. Inntil dette er avklart vil Stortingsproposisjonen ikke bli behandlet i Stortinget. Byggestart ligger nå an til å bli tidligst 2012.

En konsekvens av dette er at E6 Fønhus - Bagn ikke er tilgodesett med midler i statsbudsjettet for 2012. Men dette skal altså vurderes på nytt når og hvis bompengespørsmålet blir avklart i løpet av året.