- Vi må kartlegge mulige kulturminner gjennom arkeologiske undersøkelser før vi kan gjennomføre utbedringsprosjektet. Det gjør vi ved såkalt sjakting på dyrka mark, sier planleggingsleder Jo Rabben Lundby i Statens vegvesen.

Ved sjakting blir det gravd halvmeter djupe striper, til under pløyelaget, med ei bredde på godt og vel ei gravemaskinskuffe. Arkeologene kommer etter til fots og ser hva som skjuler seg under matjordlaget. Når arkeologene har gjort sine undersøkelser, blir sjaktene fylt igjen.

Undersøkelsene i Ulnes pågår fra 26. april og et par uker framover.

Les også: Starter undersøkelser langs E16 Fagernes-Øylo