Kommunestyrene i Nord-Aurdal og Vestre Slidre vedtok i juni hvilke trasèer som skal vurderes videre i planleggingen av E16 mellom Fagernes og Hande. De støtter konklusjonene i rapporten og valgte dermed å ta ut noen av alternativene. Rapporten var utarbeidet av Norconsult.

Vestre Slidre vedtok en tilleggsmerknad om at Statens vegvesen i forbindelse med Røn-alternativet bør vurdere tunnelåpning ved Furukollen i Røn sentrum.

Det har blitt foretatt krysstellinger for å komme fram en transportmodell for de aktuelle trasealternativene. Hensikten med transportmodellen er å avklare hvordan den framtidige trafikken vil  fordele seg på de ulike alternativene. Denne fordelingen er vesentlig i  kost/nytte-vurderingene i de kommende konsekvensutredningene.

Som en del av de geologiske grunnundersøkelsene, ble det i uke 24 og 25 foretatt boringer i Fagernes sentrum og ved potensielle tunnelåpninger.