E16 gjennom Fagernes er den øst-vest-forbindelsen som er minst stengt på grunn av uvær og vinter.. En ny og utbedret E16 har som mål å forbedre både trafikksikkerheten og framkommeligheten.

Lang tunnel ble foretrukket
E16 skal nå gå fra og med tunnelpåhugg nord i Fagernes, videre på bru over Neselve ved Hunkevike, så på utbedring av eksisterende fv. 51 (5,5 km), videre i tunnel til Røn (6,4 km) og til slutt på utbedring av eksisterende E16 (4 km) mellom Røn og Hande (se bilde - alt. 2ab Røn/grønn).

Vestre Slidre ønsket «strafferunde»
Vestre Slidre kommune endret standpunkt sommer 2013, og Statens vegvesen måtte gå en «strafferunde». En variant av et alternativ som tidligere ble forkastet ble da utredet. Dette alternativet er konfliktfylt når det kommer til vegbygging i nærheten av vann og vassdrag, og medførte en lengre vegstrekning enn anbefalt fra SVV, men lokale krefter mente det var best ift lokalt næringslivs utvikling. Det lokale ønsket fikk til slutt ikke tilslutning av kommunestyret, og Statens vegvesen s løsning er nå valgt.

E16 gjennom Fagernes
De fire trasealternativene gjennom Fagernes er ikke klare for sluttbehandling og er derfor ikke inkludert i planforslaget nå. E16 Fagernes - Hande er med i Nasjonal transportplan med oppstartmidler i siste halvdel, 2018-2023. Trasevalget skal avklares gjennom en areal- og transportplan/byutviklingsprosess som drives av Statens vegvesen i samarbeid med Nord-Aurdal kommune og lokalt næringsliv. Arbeidet skal avsluttes våren 2014 og trase skal da være avklart.