Fønhus-Dølveseter vil åpne for trafikk innen utgangen av august, mens Dølveseter-Bagn vil være ferdig innen utgangen av 2014. Mye arbeid gjenstår før trafikk kan settes på ny E16.

Tunnelarbeider
I vinter har det meste av arbeidet med E16-utbyggingen i Valdres foregått inne i tunnelen ved Bergsund. I tunnelen vil det frem til slutten av april jobbes med vann- og frostsikring. Deretter starter entreprenøren Isachsen Entreprenør AS med elektroarbeider inne i tunnelen. Dette innebærer også arbeider i forhold til styring, regulering og overvåkning av tunnelen. Til slutt skal tunnelen sikkerhetsgodkjennes, hvor det blant annet skal gjennomføres en beredskapsøvelse med deltakelse fra blant annet utrykningsetater, før den åpnes for trafikk.

Mer arbeid i dagsonen
Ved påsketider vil byggeaktiviteten mellom Fønhus og Bagn ta seg opp også utenfor tunnelområdet.  – Trafikanter må regne med at det blir litt dårligere fremkommelighet gjennom anleggsområdet fra påske og frem til sommerferien. Vi skal ikke hindre trafikken mer enn vi må, men ber trafikanter kjøre etter forholdene gjennom anleggsområdet, sier byggeleder Lage Bakken i Statens vegvesen.

Mellom Fønhus og Bagn gjenstår en del asfaltarbeider som medfører noe redusert fremkommelighet i perioder. I tillegg vil det bli en ny periode med omkjøring ved Hølera bru fra rett etter påske og til litt uti mai måned. I denne perioden skal membran og asfalt legges og rekkverk settes opp. Omkjøringen blir skiltet om fylkesveg 228 og Gladhaug bru (samme omkjøring som i fjor).

Byggeplanlegging og grunnerverv mellom Bagn og Bjørgo
Mellom Bagn og Bjørgo jobbes det med detaljerte byggeplaner som skal munne ut i konkurransegrunnlaget som benyttes da det skal søkes etter entreprenør. Byggeplanen

I tillegg Statens vegvesen i gang med å gjøre nødvendig grunnerverv mellom Bagn og Bjørgo slik at etaten har tilgang til nødvendige arealer for å få bygget ny E16.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var 20. mars på besøk i Bagn. Oppstart av utbyggingen mellom Bagn og Bjørgo kan starte i 2015 forutsatt at nødvendige vedtak om finansiering er tatt.